เครื่องกลึง CNC แนวนอน 1 หัวจับ 1 ป้อมมีดกลึง

เครื่องกลึง CNC แนวนอน 1 หัวจับ 2 ป้อมมีดกลึง
เครื่องกลึง CNC แนวนอน 2 หัวจับ 1 ป้อมมีดกลึง
เครื่องกลึง CNC แนวนอน 2 หัวจับ 2 ป้อมมีดกลึง
เครื่องกลึง CNC แนวนอน 2  หัวจับวางคู่ขนาน
เครื่องกลึง CNC แนวตั้ง 1 หัวจับ 1 ป้อมมีดกลึง
เครื่องกลึง CNC แนวตั้ง 2 หัวจับ 2 ป้อมมีดกลึง
Visitors: 43,073