เครื่องกัด CNC 5 แกนแบบแนวตั้ง  (5-Axis Vertical Machining Centers)
เครื่องกัด CNC 5 แกนแบบแนวนอน  (5-Axis Horizontal Machining Centers)


Visitors: 43,070